Quy định tặng thêm tháng khi mua hosting tại Phoenix Flatsome

Khi Quý Khách mua hosting tại Phoenix Flatsome, Quý Khách sẽ được tặng thêm ít nhất 1 tháng sử dụng dựa vào bảng tháng Hosting dưới đây:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X X X X X X X

Chú thích: 

  • X: Khách đã đăng ký
  • -: Còn trống

Sẽ có 2 trường hợp tặng thêm tháng xảy ra khi mua hosting của Phoenix Flatsome:

  • Nếu 12 tháng đều trống, chưa có Khách Hàng đăng ký, khi Quý khách đăng ký, Chúng tôi sẽ tặng thêm quý khách 1 tháng sử dụng.
  • Nếu Quý khách mua hosting vào tháng đã có Khách Hàng khác đăng ký, Chúng tôi sẽ tặng thêm cho Quý Khách tháng trống liền kề tiếp theo. Ví dụ: Quý Khách mua hosting của chúng tôi vào tháng 7/2023, khi so với bảng tháng ở trên, đã có Khách Hàng khác đăng ký, Quý khách sẽ được gia hạn đến tháng 10 năm sau, vì lúc này tháng 8 và tháng 9 cũng có Khách Hàng khác đăng ký.
700,000 

Mẫu mới

900,000 

Mẫu mới

1,250,000 

Mẫu mới

1,900,000 

Mẫu mới

3,000,000 

Mẫu mới

5,200,000 

Mẫu mới

Làm cách nào để Quý Khách Hàng nắm được lịch thanh toán hosting?

Khi Quý Khách Hàng chọn sử dụng dịch vụ hosting của Chúng tôi, Chúng tôi có nhiệm vụ thông báo đến Quý Khách Hàng thời gian hết hạn của hosting; khi thời điểm gian hạn hosting gần đến, Chúng tôi sẽ thông báo lần lượt cho Quý Khách Hàng trước 1 thángtrước 1 tuần khi hosting hết hạn.

Tạm ngưng dịch vụ cung cấp hosting cho Khách Hàng

Chúng tôi có quyền tạm ngưng dịch vụ cung cấp hosting cho Quý Khách Hàng nếu Quý Khách Hàng chậm trễ trong việc thanh toán. Chúng tôi sẽ mở lại dịch vụ hosting cho Quý Khách khi Quý Khách đã thanh toán xong chi phí Hosting.

Quy định phạt khi quá hạn hosting

Nếu Quý Khách Hàng chậm trễ trong việc thanh toán, Chúng tôi sẽ căn cứ vào thời gian chậm trễ mà sẽ được quyền phạt Quý Khách:

  • Nếu Quý Khách Hàng thanh toán trễ trong thời hạn không quá 30 ngày, Quý Khách Hàng sẽ chịu phạt 1 tháng hosting dựa trên gói hosting mà Quý Khách Hàng hiện đang sử dụng
  • Nếu Quý Hàng thanh toán trễ trên 30 ngày, Quý Khách Hàng sẽ phải chịu phạt 6 tháng hosting dựa trên gói hosting mà Quý Khách Hàng hiện đang sử dụng

Khi Quý khách hàng không thanh toán tiền phạt, Quý Khách Hàng sẽ không được nhận lại Source Web